سه شنبه 30 مهر 1398
22 October 2019
Highlighter
آيا توقف صادرات محصولات فولادي به نفع كشور است؟ »
حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار هيات دولت: يكي از مواردي كه بايد در جهت گيري‌هاي كلي دولت مورد توجه قرار بگيرد، مساله‌ سند چشم‌انداز است.اين سند در واقع نقشه‌ راه 20ساله‌ ماست. »
حمایت از بنگاههای تولیدی-تجاری با ‏ایجاد محیطی مناسب و رقابت پذیر »

سخنراني دكتر مداحي در خصوص طرح تأسيس و اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بالاتر از ليسانس

 

جلسه 80

طرح تأسيس و اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بالاتر از ليسانس

محمد ابراهيم مداحي-بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش از كميسيون فرهنگ و آموزش عالي به مجلس شوراي اسلامي

طرح تأسيس و اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بلاتر از ليسانس به شماره ترتيب چاپ (217) كه بعنوان كميسيون اصلي به اين كميسيون ارجاع شده بود، طي جلسات متعدد با حضور پيشنهاد دهندگان و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با اصلاحاتي بشرح زير به تصويب رسيد.اينك گزارش شور اول آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گردد.

 رييس كميسيون فرهنگ و آموزش عالي-محمد علي شيخ

(ضمناًً گزارش كميسيون فرعي امور اداري و استخدامي تا اين تاريخ واصل نگرديده است)

قبل از اينكه وارد بحث طرح بشوم لازم است كه يك اشكال تايپي را به استحضار نمايندگان محترم برسانم: در ماده (2) عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حذف شده كه به اين نحو اصلاح مي شود:

طرحي كه خدمت نمايندگان محترم مي باشد معلول شرايط خاصي است كه اين شرايط بعنوان علت وجودي طرح مطرح است.بنابراين خود طرح را ما بعنوان معلول به آن نگاه مي كنيم.صرفاً ايجاد يا حذف معلول چيزي را عوض نمي كند.لازم مي دانم كه ذهن نمايندگان محترم را به زمينه و بستر اين طرح جلب نمايم تا استحضار داشته باشيد كه حتي اگر اين طرح بعنوان معلول آن شرايط، امروز هر تصميمي روي آن گرفته بشود، مادامي كه اين شرايط اصلاح نشود طرح هاي بعدي همچنان در در راه خواهد بود.وضعيت موجود چگونه است؟ زمينه و بستري كه امروز آموزش عالي در آن قرار دارد به چه نحوي است؟در حال حاضر چهار مرجع مستقل به امر سياستگذاري كمي و كيفي صدور مجوز تأسيس مراكز آموزش عالي، برگزاري دوره هاي آموزشي و پژوهشي، ارزشيابي و صدور مدارك تحصيلي اقدام مي كنند و مشاركت دارند كه سهم هر كدام مشخص است.وزارت فرهنگ و آموزش عالي (30%) از اين سهم را به خودش اختصاص مي دهد.وزارت بهداشت و درمان (15%)، دانشگاه آزاد (45%)، سازمان مديريت دولتي يا اداري، استخدامي (10%) را به خودش اختصاص مي دهد، وزارت بهداشت و درمان(15%)، دانشگاه آزاد (45%)، سازمان مديريت دولتي يا اداري، استخدامي (10%) را به خودش اختصاص مي دهد.البته  اين جدا از آن دانشگاه هاي غير انتفاعي است كه من يك قلم آن را خدمت شما عرض مي كنم.حدود (22)واحد فقط در تهران و (20) هزار دانشجو داريم.در نتيجه اين شرايط، فعاليت آموزش عالي در حال حاضر بشدت فاقد انسجام و وحدت رويه است بنحوي كه شما امروز نمي توانيد يك متولي مشخصي براي آموزش عالي در كشور شناسايي و معرفي بكنيد.ضرب المثل معروف كه مي گويند هر كاري را كه مي خواهيد انجام نشودبه چند نفر واگذار كنيد! الان وضعيت آموزش عالي بدين نحو است.وفاق و اتحاد كمي بين آموزش و كاربرد آموزش مشاهده مي شود بعبارتي تصور مي شود كه مقوله آموزش و كاربرد، دو مقوله جدا از هم است بنحوي كه دو صف آرايي جدي را مي توانيم ببينيم: باصطلاح يك عده دانشگاهيان تئوري باز و يكعده فنّيان بدون كلاس يا فنّيان  غير دانشگاهي.شايد اين تصور بشود كه ما در يك دور باطل گرفتار شده ايم.آموزش امروز، آموزش براي آموزش است.محصولات آموزش عالي يا بهترين مصرف كننده اش خود مراكز آموزش عالي هستند. يعني كساني كه مي آيند در دانشگاه ها و از امكانات اين مردم استفاده مي كنند، تنها جايي كه مي توانند بروند و ارائه خدمت بدهند همان كلاسها هستند و همان چيزهايي را كه ياد گرفته اند در همان كلاسها به مردم آموزش مي دهند و آموزش براي آمو زش است.آموزش براي كاربرد نيست.شايد اين اصلاً يك سياست استعماري بوده كه قبل از انقلاب نمي خواستند براي ما اين شرايط فراهم بشود كه نظام آموزشي ما در جهت كاربردي باشد.

از همه مهمتر مراكز قانوني نظارتي كه در رأس آنها مجلس محترم قرار دارد، بر بخش عمده اي از فعاليت آموزش عالي نظارت ندارد.امروز آموزش عالي در جامعه ما مثل يك كوه عظيم يخي است. كه در دريا شناور است، قسمت اعظم آن در زير آب است و يك قسمت كوچكي از آن بيرون آب قابل مشاهده است.مجلس شوراي اسلامي فقط مي تواند نظارت خودش را بر مراكز آموزشي اعمال بكند كه از طريق وزارتين و دولت مرتبط با آن مي شود، يعني چيزي حدود (55%) و شايد بيشتر خارج از حيطه نطارتي مجلس است.در حال حاضر دستگاه تعزيزات حكومتي ما حيطه نظارتي خودش را تا مغازه سر كوچه هم گسترش داده ولي بفرماييد  كه حيطه نظارتي ما در آموزش عالي تا كجا ادامه دارد؟ آيا فقط در حد وزارتين يا بيشتر؟ديگر اينكه ما سياستگذاري متمركزي در فرآيند آموزش عالي نداريم و بطور جدي فاقد يك نظام مدرن تعريف شده جامع آموزشي هستيم.از طرفي تناسبي بين محصولات آموزشي ما و نيازمندي هاي جامعه احساس و مشاهده نمي شود.محصولات آموزشي ما، فارغ التحصيلان ما هستند.چه تناسبي بين اين فارغ التحصيلان (اعم از دولتي و خصوصي، فرق نمي كند) و نيازمندي هاي جامعه و زمينه اشتغال وجود دارد؟ تصور مي شود كه اين شرايط موجب هدر رفتن نيروي انساني  عظيم و امكانات آموزشي است و نهايتاً عمليات آموزش عالي صرفاً آموزش است نه يك آموزش هدفمند و جهت دار.خوب،  اين شرايطي است كه اين طرح در پاسخ به اين شرايط ارائه داده شده است.امروز كميسيون آموزش عالي مدعي نيست كه اين طرح بهترين طرح و فارغ از نقص و عيب است ولي پاسخي است در اين شرايط، حالا اينكه در شور دوم به چه نحو اصلاح بشود آن به مجلس محترم مربوط مي شود.

اما اهدافي را كه اين طرح دنبال مي كند من عرض بكنم بقيه عرايضم را بعد از نظرات موافقين و مخالفين محترم بگذارم.اهدافي كه اين طرح دنبال مي كند جلوگيري از گسترش صرفاً كمي و پراكندگي مراكز آموزش عالي است.بمنظور جلوگيري از آسيب پذيري بنيه علمي جامعه، انسجام و يكپارچه سازي نظام آموزش عالي در سطح كلان، به منظور انطباق آموزش عالي با نيازمندي هاي كوتاه مدت و دراز مدت جامعه.بنابراين نظر كميسيون اين است كه آموزش عالي، هم مي تواند خصوصي باشد، هم مي تواند دولتي اما در هر قالبي كه هست بايستي منسجم باشد و بحثي در رابطه با اينكه دولتي باشد يا خصوصي اصلاً نداشته و نداريم.

ديگر از اهدافي كه دنبال مي كند رفع تبعيض در برخورداري از فرصتهاي شغلي است.امروز فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دستگاه هاي اجرايي بدليل اينكه بورسيه دستگاه هاي اجرايي هستند شغلشان جلو، جلو تضمين شده است، اما فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي با امكانات عظيم آموزشي كه در اختيار دارند از اين فرصتها كمتر برخوردارند و يكنوع  عدم عدالت را ما در اين زمينه مشاهده مي كنيم و هدف عمده اين طرح توسعه نظارت مجلس محترم بر عمليات آموزش عالي است و كليه مراجعي كه به نحوي قانوناً وظيفه نظارتي دارند، يعني ما مي خواهيم در اين طرح مجريان آموزش عالي را (هر كسي، چه خصوصي و چه دولتي) مسوول قرار بدهيم كه در مقابل مجلس پاسخگو باشد  از همه مهمتر حذف نظامات اداري و مالي گسترده اي كه براي يك وظيفه صد در صد واحد پيدا شده اند.

دو نكته عرض بكنم و در اين قسمت بحثم را تمام كنم: نكته اول اينكه بحث كميسيون در سطح مفاهيم و اصول بوده اصلاً تمايل به اينكه وارد مصاديق بشود نداشته و ندارد.بنابراين هدف اين طرح مواجه شدن يا مقابله نمودن با يك دانشگاه خاصي نيست، اين را به اين جهت عرض مي كنم كه ذهن نمايندگان محترم را به اين واقعيت جلب نمايم كه اصلاً حساب اين كه با دانشگاه خاصي برخورد بشود يا مصاديقي را بخواهيم مطرح بكنيم نيست.

دوم اينكه هدف اين طرح تعطيلي مراكز آموزش عالي نيست.اگر ما مي گوييم كه مراكز آموزش عالي بايستي با استانداردها خودشان را انطباق بدهند در يك صورت معني تعطيلي مي دهد كه يا ما نخواهيم با استانداردها خودمان را انطباق بدهيم يا اينكه توان انطباق خودمان را با استانداردها نداشته باشيم.اگر واقعاً توانش را نداريم يا نمي  خواهيد خودتان را با استانداردها منطبق كنيد خوب، معني تعطيلي هم بدهد.والا هدف اين طرح تعطيلي مراكز آموزش عالي موجود هم نيست.اين را بعنوان مقدمه عرض كردم، ان شا الله بحث تحليلي اين طرح را بعد از شنيدن نظرات موافقين و مخالفين اينجا خدمت شما نمايندگان محترم عرض خوهم كرد.والسلام عليكم و رحمة الله.

 

Comments (4)
مجلس
4شنبه, 10 بهمن 1394 06:35
مشایخی
با عرض سلام ادبی و احترام خدمت دکتر مداحی عزیز.ای کاش در این سال ها شما به داد مردم شهرمان می رسیدید در دوره ای که هر کدام از نمایندگان الیگودرز فقط به فکر خودشان و اطرافیانشان هستند...
مجلس
3شنبه, 23 آبان 1394 05:09
گنجی
سلام گرم و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم سایت.سخنرانی بسیار جالبی بود.مطالب جالبی در سایت دیده می شود.انشاالله همیشه سالم و سلامت و پرانرژی باشید.
عالیست
2چهارشنبه, 25 شهریور 1394 10:12
هاشمی
آقای دکتر عالیه سخنرانی هاتون.ای کاش باز هم به مجلس راه میافتید و حق مردم را مطالبه می کردید و در اختیارشان قرار میدادید.به هر حال خدا قوت در پناه حق
سلام
1دوشنبه, 05 مرداد 1394 04:28
وحید رهنما
با سلام و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترمتان.میدونم که مشغله خیلی زیادی دارید و با تیم قوی که این سایت را مدیریت میکنند همیشه آپدیت هستید و اخبار و مصاحبه ها و مطالب مربوط به خودتان هم خیلی سریع در سایت منعکس میشود.امیدوارم همیشه پاینده و سرفراز باشید و شاهد موفقیت های بیشتر برای جنابعالی باشیم.سخنرانی های مربوط به مجلس پنجم خیلی جالب و خواندنی است.

نظر بگذارید

نام شما:
موضوع:
نظر:
joomir.com